giấy chứng nhận
Hotline
skype Ms Dịu 0917 575 675
skype Ms Hoàng 0917 888 042
skype Ms Hoà 0915 222 735
skype Ms Minh 0914 179 220
vietbuild

 

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Hải quan TP.HCM và Hải quan Hà Nội trong việc phân loại mặt hàng kệ sắt dùng trong siêu thị bằng sắt, đồng bộ tháo rời.

kệ sắt trong siêu thị

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Thông tư 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam, Thông tư 182/2015/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế XK, thuế NK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Đồng thời, căn cứ chú giải pháp lý Chương 94 và tham khảo chú giải phần khái quát chung Chương 94, chú giải chi tiết nhóm 94.03 và nhóm 83.02.

Theo đó, trường hợp hàng hóa là các kệ sắt có móc treo và không bao gồm kệ để đồ dùng (sách hoặc các hàng hóa khác) nguyên chiếc hoặc linh kiện đồng bộ tháo rời thì thuộc nhóm 83.02, phân nhóm “- giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác”, phân nhóm 8302.42- - Loại khác, dùng cho đồ nội thất, mã số 8302.42.90 --- Loại khác. Thuế suất thuế NK 20%.

Trường hợp hàng hóa là các kệ sắt có móc treo và bao gồm kệ để đồ dùng (sách hoặc các hàng hóa khác) nguyên chiếc hoặc linh kiện đồng bộ tháo rời thì thuộc nhóm 94.03, phân nhóm 9403.20 - đồ nội thất bằng kim loại khác, mã số 9403.20.90 -- Loại khác. Thuế suất thuế NK 10%.

Theo: Báo mới